Procházet | H |
Vyberte obec >>>Habartice

http://www.obechabartice.cz/ |

Aktuální informace
Výběrová řízení

Hamr na Jezeře

http://obechamr.cz/ |

Aktuální informace
Výběrová řízení
 • Oprava komunikací a mostů po povodni 2013 Fri, 13 Sep 2013 20:00:00 +0200
  Předmětem zakázky malého rozsahu je oprava tří pozemních komunikací a čtyř mostů, které byly poničeny během povodně v červnu roku 2013.
 • Břevniště - chodník podél silnice II./278 Wed, 23 Oct 2013 08:30:00 +0200
  Předmětem zakázky je stavba jednostranného chodníku s krytem ze zámkové dlažby podél silnice II./278 v Břevništi a to po pravé straně ve směru z Hamru na Jezeře směrem na Osečnou s autobusovým zálivem před stávající bus-otočkou a lávkou pro pěší přes místní vodoteč „Chrástná“.
 • Oprava komunikace na p.č. 425/20, Hamr na Jezeře Fri, 03 Jun 2016 01:00:00 +0200
  Předmětem veřejné zakázky je oprava stávající komunikace v délce cca 172 m spočívající v úsekovém zesílení s opravou a reprofilací asfaltobetonové svrchní vrstvy komunikace. Úsekově dojde k výměně části konstrukčních vrstev s provedením živičného krytu a v závěru úseku dojde k úpravě (zesílení) pokládkou hutněné vrstvy AB recyklátu.
 • Oprava ulice Okružní na p.č. 615, Hamr na Jezeře Fri, 03 Jun 2016 01:00:00 +0200
  Předmětem veřejné zakázky je oprava stávající instravilánové komunikace v délce cca 187 m spočívající v úsekovém zesílení s opravou a reprofilací stávající asfaltobetonové svrchní vrstvy komunikace. Úsekově bude provedena výměna části konstrukčních vrstev s provedením živičného krytu. V závěru úseku bude s ohledem na dispozici a okolní vazby komunikace provedena částečná výměna stávající konstrukce za konstrukci s krytem z vegetačních tvárnic.
 • Schodiště ul. Okružní, Hamr na Jezeře Thu, 04 May 2017 13:00:00 +0200
  Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava havarijního stavu kamenné opěrné zdi a stávajícího schodiště v ul. Okružní. Součástí opravy schodiště bude rovněž osazení speciálními kameny, které umožňují sjetí kočárku. Na schodišti bude nově umístěno jednostranné nové pozinkované dvoumadlové zábradlí. V rámci stavby bude také provedena výměna stožárů veřejného osvětlení včetně osazení nových LED svítidel.

Harrachov

http://mesto.harrachov.cz/ |

Aktuální informace
Výběrová řízení
Externí odkaz: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/ed822abd-59c3-48c4-912c-bec5d10bc158

Hejnice

http://www.mestohejnice.cz/ |

Aktuální informace
Výběrová řízení
 • Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Hejnice Mon, 16 Mar 2020 17:00:00 +0100
  Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v dodávce a výměně výbojkových svítidel za nová se zdrojem LED s regulací světelného toku za účelem provedení renovace soustavy veřejného osvětlení a provedení dokladujících světelně technických výpočtů prokazujících splnění požadovaných světelně-technických požadavků. Ve městě Hejnice je určeno k výměně celkem 279 ks svítidel veřejného osvětlení.
 • Pořízení zásahového vozidla pro JSDH Hejnice - 2. kolo Wed, 11 Mar 2020 16:00:00 +0100
  Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení zásahového vozidla pro JSDH Hejnice V rámci plnění předmětu veřejné zakázky musí být splněny požadavky kladené na zásahové vozidlo.
 • Pořízení zásahového vozidla pro JSDH Hejnice Mon, 24 Feb 2020 17:00:00 +0100
  Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení zásahového vozidla pro JSDH Hejnice V rámci plnění předmětu veřejné zakázky musí být splněny požadavky kladené na zásahové vozidlo.
 • Rekonstrukce střešní krytiny na domě čp. 594 - 596 Mon, 20 Jan 2020 13:00:00 +0100
  Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna střešní krytiny na ploché střeše panelového domu čp. 594, 595, 596 v Hejnicích V rámci plnění předmětu veřejné zakázky bude provedeno vyrovnání podkladu střechy, položení modifikovaných pásů s posypem, demontáž a montáž hromosvodů, demontáž a montáž nového oplechování
 • Výměna střešní krytiny budova MÚ Hejnice Mon, 25 Nov 2019 12:00:00 +0100
  Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna střešní krytiny na budově MÚ Hejnice, v ulici Nádražní, čp. 521, Hejnice V rámci plnění předmětu veřejné zakázky bude provedena demontáž stávající krytiny, případná oprava bednění, bourání zdiva komínového tělesa nad střechou, instalace střešních oken, oprava zateplení a SDK, tesařské a klempířské práce, pokládka nové střešní krytiny.

Heřmanice

http://www.hermanice.com/ |

Aktuální informace
Warning: DOMDocument::load(http://www.hermanice.com/rss_v01.php): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): I/O warning : failed to load external entity "http://www.hermanice.com/rss_v01.php" in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78
Výběrová řízení
Externí odkaz: http://obec-hermanice.profilzadavatele.cz/

Hlavice

http://www.obechlavice.cz/ |

Aktuální informace
Výběrová řízení
 • Stomatologická ordinace Jiřetín pod Bukovou Tue, 13 Dec 2016 12:17:00 +0100
  Rekonstrukce nebytového prostoru na stomatologickou ordinaci v čp. 137 v Jiřetíně pod Bukovou.
 • Centrum Sylvatica Jiřetín pod Bukovou - Dodatečné stavební práce Mon, 14 Dec 2015 00:00:00 +0100
  Jedná se o dodatečné stavební práce v rámci stavby "Centrum Sylvatica Jiřetín pod Bukovou". Jedná se o práce nad rámec uzavřené smlouvy o dílo, které nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat, zároveň jsou tyto dodatečné stavební práce nezbytné pro provedení původních stavebních prací ve smyslu § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ.
 • Zateplení budovy OÚ Jiřetín pod Bukovou Mon, 20 Jul 2015 08:30:00 +0200
  Předmětem zakázky je zlepšení technických a hlavně tepelně technických parametrů budovy Obecního úřadu č.p. 103 v Jiřetíně pod Bukovou, a to provedením zateplení obvodového pláště budovy, střechy, stropů, výměnou vnějších výplní. Zateplení bude provedeno kontaktní zateplovacím systémem, nová okna i vstupní dveře budou plastová.
 • Dodávka nábytku a vybavení pro Centrum SYLVATICA Tue, 21 Apr 2015 11:55:00 +0200
  Dodávka nábytku a vybavení pro učebny a dílny nového environmentálního střediska v rámci realizace projektu „Centrum SYLVATICA“, spolufinancovaného v rámci OPŽP prioritní osy 7, reg. č. CZ.1.02/7.1.00/14.23070.
 • Centrum Sylvatica Jiřetín pod Bukovou Thu, 26 Mar 2015 12:00:00 +0100
  Předmětem veřejné zakázky je zřízení environmentálního centra určeného ke vzdělávání mládeže, případně i dospělých osob v oblasti poznávání životního prostředí a činností související s udržením udržitelného rozvoje území. Budou provedeny stavební úpravy stávajícího objektu č.p. 15 (stp.č. 7116), dále budou provedeny zpevněné plochy pro přístup do objektu a parkování, inženýrské sítě, terénní a zahradní úpravy vnějších ploch

Hodkovice nad Mohelkou

http://www.hodkovicenm.cz/ |

Aktuální informace
Výběrová řízení
Externí odkaz: http://hodkovicenm.profilzadavatele.cz/

Holany

http://www.holany.cz/ |

Aktuální informace
Externí odkaz: http://www.udeska.info/deska.php?login=holany
Výběrová řízení
 • Rekonstrukce školní budovy Holany č.p. 93 – 2. etapa Thu, 12 Mar 2020 16:04:41 +0100
  Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce – 2. etapa stavby Rekonstrukce školní budovy Holany č.p. 93 spočívající v úpravě stavebně konstrukčního řešení budovy a dalších stavebních pracích souvisejících s nevyhovujícím stavebně technickým stavem skrytých konstrukcí budovy, který byl zjištěn v rámci provádění stavebních prací 1. etapy stavby. 2. etapa stavby zahrnuje nové zastropení středové části 1. NP, 2. NP vč. zastropení a zastřešení objektu. Bližší specifikace plnění této veřejné zakázky je uvedena v Příloze 2.a (Projektová dokumentace), Příloze 2.b (Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), Příloze 3 (Smluvní podmínky) a Příloze 4 (Stavební povolení). V rámci plnění předmětu veřejné zakázky budou provedeny svislé a kompletní konstrukce, vodorovné konstrukce, ostatní konstrukce a práce, bourání, přesun hmot, konstrukce tesařské, konstrukce klempířské, krytina skládané, konstrukce zámečnické, dokončovací práce – nátěry. Zadavatel informuje, že v místě plnění veřejné zakázky je v současné době zařízení staveniště dodavatele 1. etapy stavby Rekonstrukce školní budovy Holany č.p. 93. Předání staveniště pro provádění prací 2. etapy a stavební práce 2. etapy, které jsou předmětem této veřejné zakázky, proběhnou v koordinaci s tímto dodavatelem. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že projektová dokumentace zahrnuje i stavební práce, které nejsou předmětem veřejné zakázky a jsou prováděny v rámci dodatečných stavebních prací dodavatelem 1. etapy stavby Rekonstrukce školní budovy Holany č.p. 93. Rozsah stavebních prací, které jsou předmětem plnění veřejné zakázky, je dán soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Příloha 2. b).
 • Restaurování Sloupu se sochou Panny Marie Holany – sloup a zábradlí Wed, 14 Aug 2019 15:35:00 +0200
  Restaurovaní sloupu a sochy
 • Provední sanačních opatření na skalním masivu Rybnov Wed, 07 Aug 2019 16:40:00 +0200
  Odstranění vegetace, odstranění veškerých nestabilních částí hornin, lokální osazení kotev
 • Restaurování Sloupu se sochou Panny Marie – sloup a zábradlí Fri, 12 Jul 2019 10:45:00 +0200
  Předmětem je restaurování sloupu se sochou Panny Marie
 • Restaurování Sloupu se sochou Panny Marie – sloup a zábradlí Fri, 12 Jul 2019 10:25:00 +0200
  Předmětem díla je restaurování Sloupu se sochou Panny Marie

Horní Branná

http://www.hbranna.cz/ |

Aktuální informace
Výběrová řízení

Horní Řasnice

http://www.hornirasnice.cz/ |

Aktuální informace
Výběrová řízení
Externí odkaz:

Hrádek nad Nisou

http://www.hradek.eu/ |

Aktuální informace
 • Oznámení Fri, 03 Jul 2020 00:00:00 GMT
  Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - VGP CZVI., a.s. Jenišovice
 • Zveřejnění záměru Thu, 02 Jul 2020 00:00:00 GMT
  prodat část p.p.č. 305/1, 306 k.ú. Hrádek nad Nisou.
 • Zveřejnění záměru Thu, 02 Jul 2020 00:00:00 GMT
  pronájmu části C p.p.č. 1083/17 k.ú. Hrádek nad Nisou.
 • Zveřejnění záměru Thu, 02 Jul 2020 00:00:00 GMT
  pronájmu části B p.p.č. 1083/17 k.ú. Hrádek nad Nisou.
 • Zveřejnění záměru Thu, 02 Jul 2020 00:00:00 GMT
  pronájmu části A p.p.č. 1083/17 k.ú. Hrádek nad Nisou.
Výběrová řízení

Hrubá Skála

http://www.obechrubaskala.cz/ |

Aktuální informace
Warning: DOMDocument::load(http://www.obechrubaskala.cz/rss/uredni-deska.xml): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): I/O warning : failed to load external entity "http://www.obechrubaskala.cz/rss/uredni-deska.xml" in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78
Výběrová řízení
Externí odkaz: http://hrubaskala.profilzadavatele.cz/