Procházet | F |
Vyberte obec >>>Frýdlant v Čechách

http://www.mesto-frydlant.cz/ |

Aktuální informace
 • Frýdlant kvůli nižším daňovým příjmům šetří Fri, 03 Jul 2020 11:01:08 +0200
  Za pomyslnou záchrannou brzdu zatáhli už v prvních dnech pandemie nového typu koronaviru správci rozpočtu Města Frýdlant. Už tehdy předpokládali nižší daňové příjmy, a proto připravili zeštíhlení rozpočtu a úspory v celkové výši téměř 30 miliónů korun.
 • Letní dvojčíslo Frýdlantského zpravodaje je již v prodeji Thu, 02 Jul 2020 14:48:48 +0200
  Letní dvojčíslo Frýdlantského zpravodaje je již v prodeji. Za obvyklou cenu 5 korun jej můžete zakoupit na těchto distribučních místech: v Turistickém informačním centru v přízemí radnice, v papírnictví p. Tomáškové v ulici Československé armády, v prodejně KaHaSat + balíkovně v ulici Míru, v trafice Na Pranýři v ulici Československé armády, v trafice u základní školy v ulici Bělíkova a v potravinách Severka na Komenského nábřeží. Letní číslo je plné zajímavých informací z Frýdlantu, pozvánek na akce, vrací se k povodním z konce června a velký prostor je věnován také vzpomínce na tisíciletou vodu, která se Frýdlantem prohnala před deseti lety v srpnu roku 2010. Tak si nenechte letní dvojčíslo zpravodaje ujít. 
 • Přijďte si do vestibulu radnice v červenci prožít příběh čapího hnízda Thu, 02 Jul 2020 14:37:47 +0200
  Příběh jednoho čapího hnízda jednoho roku můžete po celý červenec prožít ve vestibulu radnice ve Frýdlantu. A to díky výstavě fotografií MUDr. Miroslava Čerbáka, který právě život v jednom čapím hnízdě zachytil prostřednictvím svého fotoaparátu. Snímky provázejí pobytem čápů v našich zeměpisných podmínkách od úpravy hnízda, přes vyvedení mladých až do jejich dospělosti a odletu. Vernisáž výstavy je naplánovaná na dnešek, tedy čtvrtek 2. července, na 17.00 hodin. Poté je výstava přístupná od pondělí do pátku od 8.00 do 17.00 hodin a o víkendu od 10.00 do 17.00 hodin. Vstupné je zdarma. 
 • Příspěvky podnikatelům kvůli opatřením při koronaviru schválilo zastupitelstvo Thu, 02 Jul 2020 11:43:15 +0200
  Zastupitelstvo města Frýdlant schválilo na svém červnovém zasedání příspěvky pro podnikatele, kteří působí ve Frýdlantě a kteří byli nuceni z důvodů nařízení vlády v souvislosti s novým typem koronaviru uzavřít své provozovny. Žádost o příspěvek z takzvaného Finančního balíčku opatření Korona mohli podat do konce května. „Zastupitelstvo jednotlivé žádosti projednalo a většinu z nich schválilo. Město Frýdlant tak už připravuje darovací smlouvy, jejichž distribuce bude dokončena nejpozději do konce července. Po jejich podpisu budou odeslány finanční prostředky jednotlivým příjemcům,“ říká vedoucí finančního odboru Městského úřadu Frýdlant Hana Němcová.
 • Mikroregion Frýdlantsko rozdělil společný měšec sociálním službám Thu, 02 Jul 2020 10:28:45 +0200
  Zástupci 16 obcí na Frýdlantsku se rozhodli společně podpořit služby pomáhající seniorům, handicapovaným, osobám nacházejícím se ve složité životní situaci, rodinám, jejichž členové se potýkají se závislostí a další sociální služby pro obyvatele z Frýdlantska.
Výběrová řízení
 • Chodník podél ul. Žitavská, úsek Větrná – autobusová zastávka TIBA, Frýdlant a Chodník podél ul. Fügnerova, Frýdlant Tue, 05 May 2020 11:10:00 +0200
  Předmětem veřejné zakázky je výstavba a obnova chodníků podél ulic Žitavská a Fügnerova ve Frýdlantu. Podrobně je předmět zakázky specifikován v zadávacích podmínkách a v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 4 (4A, 4B, 4C) zadávacích podmínek.
 • Výstavba autobusových zastávek Údolní u rybníčku a U Hřbitova, Frýdlant - 2. výzva Mon, 17 Jun 2019 17:20:00 +0200
  Předmětem veřejné zakázky je výstavba dvou autobusových zastávek na nové lince MHD města Frýdlant (v Čechách) v severní části města se zastávkou u hřbitova a v loklalitě Údolí ve Frýdlantu. Realizace autobusových zastávek je navržena pro nové nízkopodlažní autobusy.
 • „RS – Frýdlant, sídliště U Nemocnice – 2. etapa“ a „Regenerace panelového sídliště Frýdlant, lokalita U Nemocnice - II. etapa - rekonstrukce inženýrských sítí" Tue, 05 Feb 2019 11:20:00 +0100
  Upozornění - dne 05.03.2019 zadavatel uveřejnil informaci o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 18.03.2019 do 9 hodin. Viz. Vysvětlení ZD č. 5. Upozornění - dne 22.02.2019 zadavatel uveřejnil informaci o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 11.03.2019 do 9 hodin. Viz. Vysvětlení ZD č. 4. Předmětem veřejné zakázky je kompletní obnova částí komunikací včetně podkladních vrstev, realizace nových a oprava stávajících chodníkových těles, provedení dešťové kanalizace, realizace veřejného osvětlení, obnova zeleně a dodávka a osazení nového mobiliáře v panelovém sídlišti ve Frýdlantu, v lokalitě ulic Na Nivě, Kaplického a U Nemocnice. Součástí předmětu veřejné zakázky je i výměna splaškové kanalizace a oprava veřejného vodovodu v této lokalitě. Podrobně je předmět zakázky specifikován v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 7 a 8 k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce. V tomto zadávacím řízení mohou být podány pouze nabídky v elektronické podobě prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN). Systémové číslo zadávacího postupu v NEN N006/19/V00001189, https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-19-V00001189. Veškeré informace dle ZZVZ povinně uveřejňované v průběhu zadávacího řízení budou uveřejňovány na profilu zadavatele Město Frýdlant https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00262781. NEN bude sloužit pouze k elektronickému podání nabídek na veřejnou zakázku.
 • "Vybudování přírodovědné učebny na ZŠ Husova ve Frýdlantu" Wed, 09 Jan 2019 19:08:00 +0100
  Předmětem veřejné zakázky je vybudování přírodovědné učebny v Základní škole Husova ve Frýdlantu. Stavební úpravy budou prováděny v 1. PP objektu školy, kde jsou umístěny stávající šatny žáků a nově zde vznikne přírodovědná učebna, která bude složena z malé a velké učebny. V rámci předmětu plnění budou rovněž opraveny přístupové a parkovací plochy na východní straně budovy navazující na vstup do šaten v 1. PP. Veřejná zakázka je částečně financována z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), 47. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) - SC 2.4, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003911. V tomto zadávacím řízení mohou být podány pouze nabídky v elektronické podobě prostřednictvím NEN. Požadavky a podmínky pro podání elektronické nabídky prostřednictvím NEN jsou uvedeny v Přílohách č. 7 a 8 ZP nebo na https://nen.nipez.cz v sekci Uživatelské příručky. Zašifrování své nabídky provede dodavatel pouze prostřednictvím veřejného šifrovacího klíče poskytnutého zadavatelem v rámci Přílohy č. 9 ZP. Systémové číslo v NEN: N006/19/V00000537
 • „Snížení energetické náročnosti objektu 1189 Frýdlant, ulice Školní“ a „Snížení energetické náročnosti objektu ul. Školní č.p. 1190 - 1191 Frýdlant“ Thu, 13 Dec 2018 17:10:00 +0100
  Předmětem veřejné zakázky je zajištění snížení energetické náročnosti devítipodlažního bytového panelového domu typu T 06 B se třemi vchody (č.p. 1189 a čp. 1190 a 1191), zastřešeného plochou dvouplášťovou střechou. Podrobně je předmět zakázky definován v DPS pro objekt č.p. 1189 a DPS pro objekt č.p. 1190-1191, které tvoří přílohu č. 7 a 8 zadávacích podmínek. Zakázka je zadávána v rámci projektu spolufinancovaného ze zdrojů EU, konkrétně z dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Z důvodu odlišného vlastnictví jednotlivých objektů (vchodů) byla žádost o přidělení dotačních prostředků podána samostatně každým ze zadavatelů, společně zadávajících veřejnou zakázku. DPS a položkový rozpočet jsou tedy zpracovány zvlášť pro objekt č.p. 1189 a objekt č.p. 1190-1191, neboť tvořily samostatné přílohy jednotlivých žádostí. Ze stejného důvodu bude výsledkem zadávacího řízení uzavření samostatné smlouvy s každým zadavatelem, podle jeho vlastnického podílu. Nejedná se však o veřejnou zakázku rozdělenou na části ve smyslu § 35 ZZVZ, zakázka je zadávána jako celek a zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění. V tomto zadávacím řízení mohou být podány pouze nabídky v elektronické podobě prostřednictvím NEN. Požadavky a podmínky pro podání elektronické nabídky prostřednictvím NEN jsou uvedeny v Přílohách č. 14 a 15 zadávacích podmínek nebo na https://nen.nipez.cz v sekci Uživatelské příručky. Zašifrování své nabídky provede dodavatel pouze prostřednictvím veřejného šifrovacího klíče poskytnutého zadavatelem v rámci Přílohy č. 16 těchto ZP. Systémové číslo zadávacího postupu v NEN: N006/18/V00029597