Procházet | T |
Vyberte obec >>>Tanvald

http://www.tanvald.cz/ |

Aktuální informace
Výběrová řízení
 • Centrum sociálních služeb Tanvald - Kotva Sat, 11 Apr 2020 14:28:59 +0200
  Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací na objektu a okolí vedeném pod názvem Centrum sociálních služeb Tanvald – Kotva. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení: • SO 01 –Centrum sociálních služeb; • SO 02 – Splašková kanalizace, ČOV; • SO 03 – Hřiště; • SO 04 – Komunikace a terénní úpravy; • SO 05 – Přeložka středotlakého plynovodu. Předmětné území leží v nejvýchodnější části města Smržovka. Okolní zástavbu tvoří rodinné či bytové domy a obchodní objekty. Všechny pozemky jsou ve vlastnictví investora. P.č. 4221/2 je v současnosti zastavěná. Ostatní dotčené pozemky jsou travnaté se vzrostlou zelení. Předmětné pozemky jsou svažité směrem ke komunikaci Hlavní severním směrem.
 • Stavební úpravy Základní sportovní školy Tanvald ve vazbě na bezbariérový přístup -modernizace PC učebny Tue, 07 Apr 2020 20:44:00 +0200
  Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka specifikovaného zařízení dle stanovené technické specifikace.
 • Vyhlídka nad Tanvaldem Mon, 06 Apr 2020 21:30:00 +0200
  Předmětem veřejné zakázky je stavba vyhlídky, která by měla pomoci rozvinout v dané oblasti turistický ruch a zájem lidí o území v blízkosti města. Nabídne krásný výhled na město, Černostudniční hřbet, Jizerské hory a okolní vršky a obce. Vyhlídka je navržena na vrcholové skále na Malém Špičáku nad městem Tanvald. V blízkosti Malého Špičáku se nachází historická, v dnešní době bobisty nevyužívaná bobová dráha. Návrh vyhlídky navazuje na tradici jednoduchých vyhlídek na jizerskohorských skalách. Na hlavní skále je navržena vyhlídková plošina uložena na třech nohách vetknutých do skal. Tvarem a materiálem vyhlídka odkazuje na bob, je natočena směrem na město Tanvald. Výška navrhované plošiny je 7 m nad okolním terénem a 2,5 m nad vrcholem hlavní skály. Z tohoto místa nabídne krásný výhled na město, Černostudniční hřbet, Jizerské hory a okolní vršky a obce.
 • Stavební úpravy Základní sportovní školy Tanvald ve vazbě na bezbariérový přístup Mon, 06 Apr 2020 14:10:00 +0200
  Předmětem veřejné zakázky je provedení vestavby výtahu do schodišťového prostoru centrálního schodiště základní školy a výměnu dlažeb na chodbě 2.NP a 3.NP, a dále vyrovnávací rampu před objektem ZŠ-jídelny a to včetně provedení šikmé zdvihací schodišťové plošiny v tomto objektu.
 • Revitalizace hřiště u Masarykovy školy Mon, 06 Apr 2020 14:00:00 +0200
  Předmětem veřejné zakázky je revitalizace stávajícího multifunkčního a víceúčelového sportoviště, pro hodiny tělesné výchovy Masarykovy základní školy, sportovní areál z roku 1993 je v havarijním stavu( viz doložitelná revizní zpráva), projekt řeší sportovní povrchy hřišť, oplocení, pevně zabudovanou střídačku, skok do dálky, zasakování dešťové vody .

Turnov

http://www.turnov.cz/ |

Aktuální informace
 • Animační programy v Maškově zahradě odstartovaly Fri, 03 Jul 2020 18:42:05 +0200
  Pátou sezónu koupaliště v Maškově zahradě zpestřují animační programy, které jsou připravovány ve spolupráci se Střediskem volného času Žlutá ponorka.
 • Státní svátek uzavře sběrný dvůr a kompostárnu Fri, 03 Jul 2020 12:01:25 +0200
  Informujeme občany, že v pondělí 6. července 2020 bude z důvodu státního svátku uzavřen Sběrný dvůr Vesecko a také Kompostárna na Malém Rohozci.
 • S Déčkem České televize v Turnově Fri, 03 Jul 2020 06:46:27 +0200
  S nástupem dvou letních prázdninových měsíců začala již tradiční prázdninová soutěž s Českou televizí Déčko. Letošní hra nese název „Zachraň trosečníky“ a probíhá na cca 250 místech po celé České republice. Cílem hry je pomoci trosečníkům z Déčka, aby mohli opustit ostrov, na kterém ztroskotalia zároveň ukázat dětem a jejich rodičům nejrůznější místa a nabídnout jim poznávání zajímavostí naší země. Pro zapojení do hry je potřeba navštívit alespoň tři místa. 
 • Poděkování paní Luďce Kanclířové Thu, 02 Jul 2020 12:23:34 +0200
  Do historie nestátní neziskové organizace Fokus Turnov z. s. se mnohaletou činností zapsala paní Luďka Kanclířová. Za dobu jejího působení se stal Fokus neodmyslitelnou součástí sociálního světa v našem městě.
 • V Přepeřské ulici se pracuje na propojení „mostek - viadukt“ Tue, 30 Jun 2020 18:36:13 +0200
  O víkendu se podařilo vybetonovat mostek v Přepeřské ulici a v tuto chvíli se práce soustředily na propojení k viaduktu. Pokud půjde vše dle plánu, v pondělí 20. 7. dojedou lidé ze sídliště Přepeřská do města.
Výběrová řízení
 • Hrad Valdštejn, kaple sv. Jana Nepomuckého – obnova střešního pláště Mon, 21 Nov 2016 10:50:00 +0100
  Předmětem zakázky je demontáž stávající krytiny z asfaltových šindelů, oprava krovu, položení nové pálené krytiny (bobrovky). Dále bude opraveno přístupové schodiště a dřevěné dveře.
 • Smlouva o zabezpečení prací a služeb Thu, 11 Feb 2016 12:22:00 +0100
  Jedná se o zajištění služeb a prací pro udržení čistoty města, opravy veřejného osvětlení, provozování pohřebišť a drobných stavebních prací a zajištění zimní údržby komunikací.
 • Výměna výtahů v objektu DPS Turnov, Granátová ul., č.p. 1897 Wed, 23 Sep 2015 17:15:00 +0200
  Předmětem plnění je výměna dvou výtahů (1 ks osobní TOV 320, výr. č. 1544-6-217 a 1 ks osobonákladní TONV 500, výr. č. 1545-6-050) v objektu domu s pečovatelskou službou, Granátová ulice č.p. 1897, Turnov podle projektové dokumentace ke stavebnímu řízení z 04/2015, zpracované firmou Profes Projekt, spol. s r.o., Vejrichova 272, Turnov, pod zakázkovým číslem 15021 (Příloha č. 6), dle podmínek Zadávací dokumentace a při dodržení příslušných norem ČSN. Z důvodu potřeby zajištění nepřetržité obslužnosti objektu bude kompletní výměna výtahů probíhat postupně. Podmínkou je zachování jednoho výtahu v provozu při realizaci akce. Bude provedena kompletní demontáž stávajících výtahů včetně výtahových strojů, vodítek, rozvaděčů, nástupních dveří a jiných souvisejících zařízení. V rámci stavby budou realizovány dva nové elektrické přívody pro každý výtah z hlavního rozvaděče v 1.NP. Přívody budou ukončeny vedle dveří do nových strojoven. Stávající osobonákladní výtah bude nově řešen jako osobní, evakuační. Nově bude řešeno rozdělení výtahové šachty a strojovny výtahu. Vznikne nový požárně oddělený prostor pro záložní zdroj.
 • Městské divadlo – rekonstrukce fasády, historická část Tue, 18 Aug 2015 15:10:00 +0200
  Předmětem zakázky je oprava fasády původní historické části divadla v Turnově.
 • Nájem automobilu včetně zařízení pro měření rychlosti Tue, 18 Aug 2015 09:35:00 +0200
  Předmětem plnění veřejné zakázky je nájem automobilu včetně zařízení pro měření rychlosti se zabezpečením provozu pronajatého zařízení včetně software a přenosu dat o provedeném měření a zajištění provozu potřebné softwarové aplikace.