Procházet | T |
Vyberte obec >>>Tanvald

http://www.tanvald.cz/ |

Aktuální informace
Výběrová řízení
 • „Demolice polyfunkčního objektu č.p. 583 v ul. Horská“ a „Ocelová lávka ul. Horská, Tanvald“ Mon, 15 Jul 2019 16:00:00 +0200
  Předmětem veřejné zakázky je demolice polyfunkčního objektu č.p. 583 v ul. Horská v Tanvaldu včetně vybourání základových konstrukcí a úprava zdi vedlejšího navazujícího objektu č.p. 653. Dále je předmětem veřejné zakázky stavba nové ocelové lávky v Horské ulici v Tanvaldu v místě původní betonové lávky, která byla odstraněna v roce 2017. Nabídky budou podávány prostřednictvím elektronického nástroje NEN. https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-19-V00019872
 • Dodávka dvou komunálních traktorů s nástavbami pro technické služby města Tanvald Mon, 17 Jun 2019 08:25:00 +0200
  Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks kolových traktorů 4x4 včetně nástaveb pro technické služby města Tanvald. Součástí předmětu plnění bude rovněž provádění záručního servisu po dobu trvání záruční doby. Zadávací řízení bylo zahájeno dne 12.06.2019 na profilu zadavatele v NEN na URL adrese: https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-615477995-607640149/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-615477995-607640149/
 • Realizace energetických úspor v objektu radnice č.p. 359 Tanvald Thu, 06 Jun 2019 08:40:00 +0200
  Výměna oken v budově radnice a zateplení podlahy půdy.
 • Realizace energetických úspor v objektu radnice č.p. 359 Tanvald Thu, 06 Jun 2019 08:10:00 +0200
  Výměna oken v objektu radnice a zateplení podlahy půdy.
 • Vyhlídka nad Tanvaldem Thu, 23 May 2019 21:30:00 +0200
  Předmětem veřejné zakázky je stavba vyhlídky, která by měla pomoci rozvinout v dané oblasti turistický ruch a zájem lidí o území v blízkosti města. Nabídne krásný výhled na město, Černostudniční hřbet, Jizerské hory a okolní vršky a obce. Vyhlídka je navržena na vrcholové skále na Malém Špičáku nad městem Tanvald. V blízkosti Malého Špičáku se nachází historická, v dnešní době bobisty nevyužívaná bobová dráha. Návrh vyhlídky navazuje na tradici jednoduchých vyhlídek na jizerskohorských skalách. Na hlavní skále je navržena vyhlídková plošina uložena na třech nohách vetknutých do skal. Tvarem a materiálem vyhlídka odkazuje na bob, je natočena směrem na město Tanvald. Výška navrhované plošiny je 7 m nad okolním terénem a 2,5 m nad vrcholem hlavní skály. Z tohoto místa nabídne krásný výhled na město, Černostudniční hřbet, Jizerské hory a okolní vršky a obce.

Turnov

http://www.turnov.cz/ |

Aktuální informace
Výběrová řízení
 • Hrad Valdštejn, kaple sv. Jana Nepomuckého – obnova střešního pláště Mon, 21 Nov 2016 10:50:00 +0100
  Předmětem zakázky je demontáž stávající krytiny z asfaltových šindelů, oprava krovu, položení nové pálené krytiny (bobrovky). Dále bude opraveno přístupové schodiště a dřevěné dveře.
 • Smlouva o zabezpečení prací a služeb Thu, 11 Feb 2016 12:22:00 +0100
  Jedná se o zajištění služeb a prací pro udržení čistoty města, opravy veřejného osvětlení, provozování pohřebišť a drobných stavebních prací a zajištění zimní údržby komunikací.
 • Výměna výtahů v objektu DPS Turnov, Granátová ul., č.p. 1897 Wed, 23 Sep 2015 17:15:00 +0200
  Předmětem plnění je výměna dvou výtahů (1 ks osobní TOV 320, výr. č. 1544-6-217 a 1 ks osobonákladní TONV 500, výr. č. 1545-6-050) v objektu domu s pečovatelskou službou, Granátová ulice č.p. 1897, Turnov podle projektové dokumentace ke stavebnímu řízení z 04/2015, zpracované firmou Profes Projekt, spol. s r.o., Vejrichova 272, Turnov, pod zakázkovým číslem 15021 (Příloha č. 6), dle podmínek Zadávací dokumentace a při dodržení příslušných norem ČSN. Z důvodu potřeby zajištění nepřetržité obslužnosti objektu bude kompletní výměna výtahů probíhat postupně. Podmínkou je zachování jednoho výtahu v provozu při realizaci akce. Bude provedena kompletní demontáž stávajících výtahů včetně výtahových strojů, vodítek, rozvaděčů, nástupních dveří a jiných souvisejících zařízení. V rámci stavby budou realizovány dva nové elektrické přívody pro každý výtah z hlavního rozvaděče v 1.NP. Přívody budou ukončeny vedle dveří do nových strojoven. Stávající osobonákladní výtah bude nově řešen jako osobní, evakuační. Nově bude řešeno rozdělení výtahové šachty a strojovny výtahu. Vznikne nový požárně oddělený prostor pro záložní zdroj.
 • Městské divadlo – rekonstrukce fasády, historická část Tue, 18 Aug 2015 15:10:00 +0200
  Předmětem zakázky je oprava fasády původní historické části divadla v Turnově.
 • Nájem automobilu včetně zařízení pro měření rychlosti Tue, 18 Aug 2015 09:35:00 +0200
  Předmětem plnění veřejné zakázky je nájem automobilu včetně zařízení pro měření rychlosti se zabezpečením provozu pronajatého zařízení včetně software a přenosu dat o provedeném měření a zajištění provozu potřebné softwarové aplikace.