Procházet | O |
Vyberte obec >>>Ohrazenice

http://www.ohrazenice.cz/ |

Aktuální informace
Výběrová řízení

Okrouhlá

http://www.ouokrouhla.cz/ |

Aktuální informace
Externí odkaz: http://www.ouokrouhla.cz/rss.php
Výběrová řízení
 • Splašková kanalizace a rekonstrukce vodovodu v obci Okrouhlá Tue, 24 Sep 2019 10:30:00 +0200
  Předmětem plnění zakázky je výstavba splaškové kanalizace a rekonstrukce vodovodu v obci Okrouhlá. Předmět plnění veřejné zakázky bude hrazen těmito dvěma investory: - Obec Okrouhlá, - Severočeská vodárenská společnost, a. s. Předmět plnění veřejné zakázky tvoří jedno dílo (zakázku), ale z důvodu rozdílného financování je rozdělen na 2 části (pozn. nejedná se o rozdělení veřejné zakázky na části ve smyslu § 35 zákona), na které budou uzavřeny samostatné smlouvy, přičemž každá část (tj. SO 01 a SO 02) jsou vymezeny samostatným soupisem prací.
 • Okrouhlá - chodník I. etapa Thu, 29 Mar 2018 10:30:00 +0200
  Předmětem plnění zakázky je výstavba nového chodníku a úprava stávající autobusové zastávky podél silnice III/2628 v obci Okrouhlá. Nový chodník bude navazovat na stávající chodník, který se nachází proti obecnímu úřadu a povede ve směru na Skalici u České Lípy. V rámci realizace zakázky bude provedena úprava veřejného osvětlení. Veřejná zakázka bude částečně hrazena z finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen "SFDI") pro rok 2018 z opatření zaměřeného ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo z opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace, název projektu "Okrouhlá - chodník I. etapa". Realizace zakázky je podmíněna získáním finančních prostředků ze SFDI.
 • Pořízení techniky za účelem snížení prašnosti v obci Okrouhlá Mon, 01 Sep 2014 12:57:00 +0200
  Předmětem zakázky je dodávka samosběrného zametacího vozu pro čištění komunikací.
 • Oprava MK Okrouhlá - povodně 2013 Fri, 04 Oct 2013 14:50:00 +0200
  Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava tří místních komunikací v obci Okrouhlá, které byly značně poškozeny vlivem přívalových dešťů v červnu roku 2013. Všechny komunikace slouží především jako přístupové komunikace k sousedním soukromým pozemkům. Oprava místních komunikací zahrnuje zejména zpevnění krajnic, opravu příkopových žlabů, opravu povrchu komunikací a další související práce.
 • Výstavba místní komunikace Thu, 18 Oct 2012 15:45:00 +0200
  Předmětem plnění je provedení opravy povrchu místní komunikace v obci Okrouhlá v šířce stávající komunikace v délce 269 m a úprav krajnic v obytné části obce - lokalita u základní a mateřské školy. Při obnově povrchů bude provedeno vyspravení nerovností a následné položení nové obrusné vrstvy.

Oldřichov v Hájích

http://www.oldrichov.cz/ |

Aktuální informace
Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: li line 53 and ul in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 121 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: li line 127 and ul in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 195 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: ul line 126 and div in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 197 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: ul line 52 and div in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 199 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: img line 232 and div in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 233 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Entity 'raquo' not defined in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 285 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Entity 'raquo' not defined in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 306 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Entity 'raquo' not defined in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 324 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Entity 'raquo' not defined in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 342 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Entity 'raquo' not defined in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 377 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Entity 'raquo' not defined in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 396 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Entity 'raquo' not defined in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 414 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Entity 'raquo' not defined in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 433 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Entity 'raquo' not defined in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 470 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Entity 'raquo' not defined in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 489 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Entity 'raquo' not defined in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 508 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Entity 'raquo' not defined in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 528 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: img line 558 and a in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 558 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: a line 557 and div in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 559 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: img line 561 and a in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 561 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: a line 560 and div in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 562 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: img line 564 and a in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 564 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: a line 563 and div in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 565 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: img line 567 and a in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 567 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: a line 566 and div in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 568 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Specification mandate value for attribute required in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 666 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: input line 666 and div in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 667 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: input line 669 and div in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 670 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: input line 675 and form in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 677 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: input line 674 and div in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 678 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: form line 661 and div in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 682 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 654 and body in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 723 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 639 and html in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 724 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag div line 637 in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 725 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag div line 559 in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 725 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag div line 556 in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 725 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag div line 543 in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 725 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag div line 543 in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 725 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag div line 229 in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 725 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag div line 228 in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 725 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag div line 45 in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 725 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag div line 44 in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 725 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag body line 42 in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 725 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag html line 2 in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 725 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78
Výběrová řízení
Externí odkaz: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/324769

Osečná

http://www.osecna.info/ |

Aktuální informace
Warning: DOMDocument::load(http://www.osecna.info/ws/syndikace.asmx/RssRubriky?id=2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 500 Internal Server Error in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): I/O warning : failed to load external entity "http://www.osecna.info/ws/syndikace.asmx/RssRubriky?id=2" in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78
Výběrová řízení
Externí odkaz: https://veza.cz/Contracts.aspx?cityid=1012