Procházet | O |
Vyberte obec >>>Ohrazenice

http://www.ohrazenice.cz/ |

Aktuální informace
Výběrová řízení

Okrouhlá

http://www.ouokrouhla.cz/ |

Aktuální informace
Externí odkaz: http://www.ouokrouhla.cz/rss.php
Výběrová řízení
 • Okrouhlá - chodník III. etapa Wed, 19 Feb 2020 12:30:00 +0100
  Předmětem plnění zakázky je výstavba nového chodníku podél silnice III/2628 v obci Okrouhlá a úprava veřejného osvětlení v prostoru místa pro přecházení a podél navrhovaných tras chodníku. Navrhovaná trasa chodníku je rozdělena do 5 tras, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Veřejná zakázka bude částečně hrazena z finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen "SFDI") pro rok 2020 z opatření zaměřeného ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo z opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace, název projektu "Okrouhlá - chodník III. etapa". Realizace zakázky je podmíněna získáním finančních prostředků ze SFDI.
 • Splašková kanalizace a rekonstrukce vodovodu v obci Okrouhlá Tue, 24 Sep 2019 10:30:00 +0200
  Předmětem plnění zakázky je výstavba splaškové kanalizace a rekonstrukce vodovodu v obci Okrouhlá. Předmět plnění veřejné zakázky bude hrazen těmito dvěma investory: - Obec Okrouhlá, - Severočeská vodárenská společnost, a. s. Předmět plnění veřejné zakázky tvoří jedno dílo (zakázku), ale z důvodu rozdílného financování je rozdělen na 2 části (pozn. nejedná se o rozdělení veřejné zakázky na části ve smyslu § 35 zákona), na které budou uzavřeny samostatné smlouvy, přičemž každá část (tj. SO 01 a SO 02) jsou vymezeny samostatným soupisem prací.
 • Okrouhlá - chodník I. etapa Thu, 29 Mar 2018 10:30:00 +0200
  Předmětem plnění zakázky je výstavba nového chodníku a úprava stávající autobusové zastávky podél silnice III/2628 v obci Okrouhlá. Nový chodník bude navazovat na stávající chodník, který se nachází proti obecnímu úřadu a povede ve směru na Skalici u České Lípy. V rámci realizace zakázky bude provedena úprava veřejného osvětlení. Veřejná zakázka bude částečně hrazena z finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen "SFDI") pro rok 2018 z opatření zaměřeného ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo z opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace, název projektu "Okrouhlá - chodník I. etapa". Realizace zakázky je podmíněna získáním finančních prostředků ze SFDI.
 • Pořízení techniky za účelem snížení prašnosti v obci Okrouhlá Mon, 01 Sep 2014 12:57:00 +0200
  Předmětem zakázky je dodávka samosběrného zametacího vozu pro čištění komunikací.
 • Oprava MK Okrouhlá - povodně 2013 Fri, 04 Oct 2013 14:50:00 +0200
  Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava tří místních komunikací v obci Okrouhlá, které byly značně poškozeny vlivem přívalových dešťů v červnu roku 2013. Všechny komunikace slouží především jako přístupové komunikace k sousedním soukromým pozemkům. Oprava místních komunikací zahrnuje zejména zpevnění krajnic, opravu příkopových žlabů, opravu povrchu komunikací a další související práce.

Oldřichov v Hájích

http://www.oldrichov.cz/ |

Aktuální informace
Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: li line 51 and ul in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 119 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: li line 125 and ul in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 193 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: ul line 124 and div in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 195 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: ul line 50 and div in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 197 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: img line 230 and div in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 231 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Entity 'raquo' not defined in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 283 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Entity 'raquo' not defined in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 301 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Entity 'raquo' not defined in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 319 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Entity 'raquo' not defined in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 337 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Entity 'raquo' not defined in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 371 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Entity 'raquo' not defined in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 389 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Entity 'raquo' not defined in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 407 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Entity 'raquo' not defined in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 425 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Entity 'raquo' not defined in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 462 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Entity 'raquo' not defined in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 482 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Entity 'raquo' not defined in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 501 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Entity 'raquo' not defined in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 521 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: img line 551 and a in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 551 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: a line 550 and div in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 552 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: img line 554 and a in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 554 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: a line 553 and div in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 555 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: img line 557 and a in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 557 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: a line 556 and div in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 558 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: img line 560 and a in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 560 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: a line 559 and div in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 561 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Specification mandate value for attribute required in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 659 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: input line 659 and div in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 660 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: input line 662 and div in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 663 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: input line 668 and form in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 670 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: input line 667 and div in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 671 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: form line 654 and div in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 675 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 647 and body in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 716 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 632 and html in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 717 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag div line 630 in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 718 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag div line 552 in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 718 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag div line 549 in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 718 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag div line 536 in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 718 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag div line 536 in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 718 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag div line 227 in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 718 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag div line 226 in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 718 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag div line 43 in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 718 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag div line 42 in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 718 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag body line 40 in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 718 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag html line 2 in http://www.oldrichov.cz/rss/rss-001_010_010_-1.xml, line: 718 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78
Výběrová řízení
Externí odkaz: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/324769

Osečná

http://www.osecna.info/ |

Aktuální informace
Warning: DOMDocument::load(http://www.osecna.info/ws/syndikace.asmx/RssRubriky?id=2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 500 Internal Server Error in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): I/O warning : failed to load external entity "http://www.osecna.info/ws/syndikace.asmx/RssRubriky?id=2" in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78
Výběrová řízení
Externí odkaz: https://veza.cz/Contracts.aspx?cityid=1012