Procházet | L |
Vyberte obec >>>Liberec

http://www.liberec.cz/ |

Aktuální informace
Výběrová řízení
Externí odkaz: https://zakazky.liberec.cz/

Libštát

http://www.libstat.e-obec.cz/ |

Aktuální informace
Výběrová řízení
Externí odkaz:

Lišný

http://www.lisny.cz/ |

Aktuální informace
Warning: DOMDocument::load(http://www.lisny.cz/uredni-deska/feed/): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): I/O warning : failed to load external entity "http://www.lisny.cz/uredni-deska/feed/" in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78
Výběrová řízení
Externí odkaz: http://www.lisny.cz/profil-zadavatele.html

Lomnice nad Popelkou

http://www.lomnicenadpopelkou.cz/ |

Aktuální informace
Výběrová řízení
 • Domov pro osoby s poruchou autistického spektra Tue, 30 Jun 2020 15:01:22 +0200
  Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu a nástavbu mezipatra 3.NP (např. úpravy stávajících stavebních otvorů, dozdívka obvodových stěn, dispoziční rozčlenění pomocí příček na obytné pokoje + soc. zařízení, celkové zateplení, osazení SDK podhledů, položení nášlapných vrstev podlah, prodloužení stávajících rozvodů vody, odpadů, elektro a rozvodů ÚT ) , o přístavbu zádveří s šatnou a terasy, dále pak o demolici přistaveného přízemního objektu a původního zádveří. Objekt bude napojen na novou kabelovou přípojku elektro. Vytápění objektu bude nově řešeno sestavou 2 ks tepelných čerpadel vzduch/voda s podlahovými rozvody ústředního vytápění, jako doplňkový zdroj bude sloužit elektrokotel. Budou vybudována parkovací místa 7+ 1 a zpevněná plocha pro zásobování. Celodřevěný zahradní domek bude sloužit pro uskladnění nářadí a zahradní techniky. Oplocení bude částečně gabionové a s ocelovými sloupky v plotových dílcích.
 • Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města a jeho příspěvkových organizací Thu, 18 Jun 2020 12:30:00 +0200
  Jedná se o pojištění celého majetku města a odpovědnosti za újmu města a jeho příspěvkových organizací.
 • Prováděcí PD akce Stavební úpravy a přístavba objektu čp. 29, Lomnice nad Popelkou, Rváčov na Stacionář pro autisty" Thu, 16 Apr 2020 09:41:00 +0200
  Jedná se o vypracování prováděcí projektové dokumentace a výkon autorského dozoru po donu realizace předmětné stavby.
 • Modernizace infrastruktury ZŠ T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou – stavební práce Tue, 31 Mar 2020 11:21:28 +0200
  Předmětem podlimitní veřejné zakázky na stavební práce je rekonstrukce 4 odborných učeben (přírodopis, chemie, pracovní činnosti a polytechnické činnosti), 2 specializovaných jazykových učeben, fyzikálně chemické laboratoře, 5 dílen (dřevodílna, prac. činnosti, polytechnická, kovovýroba a cvičná kuchyňka) a otevřeného prostoru auly. Dále budou modernizovány chodby a spojovací prostory včetně zázemí učeben (sklady pomůcek, odborné kabinety). V rámci projektu bude zajištěna vnitřní konektivita školy. Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 6.4.2020 v 8,30 hodin se schůzkou zúčastněných před budovou základní školy čp. 1000 v Lomnici nad Popelkou.
 • Lomnice nad Popelkou - Rekonstrukce požární zbrojnice Fri, 13 Mar 2020 18:05:00 +0100
  Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Lomnice nad Popelkou - Rekonstrukce požární zbrojnice je přístavba šaten a sociálního zařízení včetně kanceláře náčelníka k hasičské zbrojnici čp. 751. Dále bude vybudována přípojka splaškové kanalizace, zajištěna likvidace dešťových vod a vybudovány zpevněné plochy (chodník). Veřejná zakázka je zadávána v rámci projektu spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR, Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky. Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 25. března 2020 v 8,30 hodin se schůzkou zúčastněných před budovou hasičské zbrojnice čp. 751 v Lomnici nad Popelkou.

Lučany nad Nisou

http://www.lucany.cz/ |

Aktuální informace
Výběrová řízení
Externí odkaz: http://lucany.profilzadavatele.cz/