Procházet | K |
Vyberte obec >>>Kamenický Šenov

http://www.kamenicky-senov.cz/ |

Aktuální informace
Výběrová řízení
Externí odkaz: https://www.vhodne-uverejneni.cz/rss/zakazky?filter%5Bid_organization%5D=583&filter%5Bcanceled%5D=0

Karlovice

http://www.karlovice-sedmihorky.cz/ |

Aktuální informace
Externí odkaz: http://www.karlovice-sedmihorky.cz/O%20obci/Deska/uvod.htm
Výběrová řízení
Externí odkaz: http://karlovice-sedmihorky.profilzadavatele.cz/

Koberovy

http://www.koberovy.cz/ |

Aktuální informace
Výběrová řízení
Externí odkaz: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-koberovy_679/

Kořenov

http://www.korenov.cz/ |

Aktuální informace
Externí odkaz: http://www.korenov.cz/urednideska.html
Výběrová řízení
Externí odkaz: http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/01a58cb7-c5d6-4ad3-97e5-e0824ddf9ed3

Košťálov

http://www.kostalov.cz |

Aktuální informace
Warning: DOMDocument::load(http://www.kostalov.cz/uredni_deska/rss.php): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): I/O warning : failed to load external entity "http://www.kostalov.cz/uredni_deska/rss.php" in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78
Výběrová řízení
 • Veřejná prostranství Košťálov I. a II. a III. – vypracování projektové dokumentace a výkazu výměr Wed, 27 May 2020 17:20:00 +0200
  Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace na veřejná prostranství I. , II. a III. včetně projednání se správci infrastruktury. Součástí plnění zakázky bude zajištění si zaměření území, a to polohopisu a výškopisu. Projektové dokumentace budou popisem rozděleny na stavební objekty dle požadavků zadavatele po odsouhlasení studie. Součástí plnění zakázky bude projednání studie se zástupci zadavatele. Veřejná zakázky na zpracování projektové dokumentace je zadána jako zakázka na kompletní dokumentaci: • Návrh studie řešení k prezentaci a k souhlasu zadavatele • Dokumentace pro stavební řízení – kompletní projektová dokumentace dle požadavků vyhlášky o projektové dokumentaci • Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby – Oceněný a neoceněný výkaz výměr podle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
 • BD Košťálov Wed, 12 Sep 2018 10:10:00 +0200
  Předmětem projektu jsou stavební úpravy objektu bytového domu č. p. 37 v obci Košťálov. Stávající objekt bude zateplen. Stavební úpravy osahují tyto stavební zásahy: • zateplení obvodových stěn • zateplení soklu • výměna oken a dveří v rozsahu dle výkresové dokumentace • zateplení podlahy v prostoru půdy • zateplení stropu schodiště • výměna klempířských prvků fasády – parapety,… • sanační práce v suterénu – injektáže zdiva, svislé hydroizolace, sanační omítky v interiéru, drenáže kolem objektu
 • GENERÁLNÍ OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V ÚSEKU KAMÍNKA - BYSTRÁ Wed, 31 Jan 2018 14:49:00 +0100
  frézování, homogenizace podkladních vrstev speciální technologií, asfaltování
 • Opravy místních komunikací v Košťálově a Kundraticích Wed, 31 Jan 2018 14:43:00 +0100
  opravy povrchů, odvodnění, zpevnění podkladních vrstev, pokládka asfaltového povrchu
 • Projektová dokumentace na rekonstrukci bazénu koupaliště Fri, 27 Oct 2017 13:59:00 +0200
  Stávající stav: Objekt bazénu je umístěn na p.č. 678 v k.ú. Košťálov. Rozměry bazénu činí 70 x 30 m s objemem vody cca 3000 – 4000 m3. Stav bazénu je havarijní, je popraskaný a voda z něj uniká především dnem. Stav žlábků po okrajích jedné třetiny bazénu je špatný, funkční jsou jen velmi omezeně. Cílový stav: Generální oprava celého bazénu na zcela utěsněný s funkčními žlábky na minimálně třech stranách a odtokovým systémem do vodoteče. Koupaliště bude nadále vedeno jako přírodní bez technologie čištění vody, tedy jako průtočné.

Krásný Les

http://www.krasny-les.cz/ |

Aktuální informace
 • dovolená Wed, 01 Jul 2020 22:00:00 GMT
  dovolená.doc (26.5 kB)
 • Usnesení ze zasedání ZO ze dne 23.6.2020 Mon, 29 Jun 2020 22:00:00 GMT
  Usnesení+20-2020 23.6.2020.docx (28.07 kB)
 • Výstraha ČHMÚ Thu, 18 Jun 2020 22:00:00 GMT
  VÝSTRAHA ČHMÚ VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ Zpráva č. 000200 Odesláno: 19.6.2020 10:35:15 Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000199 vydanou 19.06.2020 v 07:05:48 hodin Územní platnost: ORP Frýdlant Meteorologická situace: Počasí u nás ovlivňuje oblast nízkého tlaku vzduchu nad Polskem a východní Evropou. Velmi vydatný déšť Vysoký st. nebezpečí 19.6. 11:00 – 21.6. 06:00 Popis: Velmi vydatný déšť s úhrny nad 40 mm/6h nebo nad 60 mm/24h. Doporučení: Zvýšený odtok vody z ...
 • Veřejná vyhláška - oznámení o zveřejnění návrhu AZÚR LK č.1 Tue, 16 Jun 2020 22:00:00 GMT
  Image170620160516.pdf (1.32 MB)
 • úprava rozpočtu č. 1/2020 Thu, 21 May 2020 22:00:00 GMT
  úprava rozpočtu č.1-20.docx (15.64 kB)
Výběrová řízení
Externí odkaz: http://krasnyles.profilzadavatele.cz/

Kravaře

http://new.kravarecl.cz/ |

Aktuální informace
Warning: DOMDocument::load(http://new.kravarecl.cz/feed/): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): I/O warning : failed to load external entity "http://new.kravarecl.cz/feed/" in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78
Výběrová řízení
 • Kravaře - Rekonstrukce požární zbrojnice Tue, 03 Sep 2019 13:59:28 +0200
  Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající požární zbrojnice v obci Kravaře. Veřejná zakázka bude částečně hrazena z dotace Ministerstva vnitra, program 01424 - Dotace pro jednotky SDH obcí, název projektu "Kravaře - Rekonstrukce požární zbrojnice" a z finančních prostředků Libereckého kraje.
 • Obnova mostu M-02 v obci Kravaře Sat, 13 Apr 2019 09:50:00 +0200
  Předmětem plnění zakázky je obnova mostu M-02 v obci Kravaře, která zahrnuje odtěžení vrstev až na klenbu, rozebrání čelních zdí, betonáž spřahující skořepiny, nové čelní zdi, drenáže, člení zdivo, zábradlí a provedení souvisejících prací.
 • Rekonstrukce požární zbrojnice Mon, 02 Jul 2018 09:00:00 +0200
  Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající požární zbrojnice v obci Kravaře.
 • Obec Kravaře – chodník v ulici Úštěcká podél silnice I/15 Fri, 04 May 2018 14:30:00 +0200
  Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce dle předané projektové dokumentace: „Chodník v ulici Úštěcká podél silnice I/15“, kterou vypracovala Ing. Jana Břicháčová, Váňova 3180, Kladno, IČ: 60594144, autorizace ČKAIT 008209.
 • Velkokapacitní požární cisterna na dopravu vody a Dopravní automobil pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel obcí pro JSDHO Kravaře Thu, 01 Dec 2016 08:00:00 +0100
  Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 3 „terénní“ v provedení „VH“ (speciální pro velkoobjemové hašení) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“). Pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 2 „pro smíšený provoz“, s celkovou hmotností od 3000 do 3500 kg (dále jen „DA“).

Křížany

http://www.obeckrizany.cz/ |

Aktuální informace
Výběrová řízení
Externí odkaz: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/88926be3-7417-4121-b52a-65c0c9e58639

Krompach

http://www.obec-krompach.cz/ |

Aktuální informace
Výběrová řízení
Externí odkaz: http://obec-krompach.profilzadavatele.cz/

Kryštofovo Údolí

http://www.krystofovoudoli.eu |

Aktuální informace
Externí odkaz: http://www.krystofovoudoli.eu/obecni-informace/uredni-deska
Výběrová řízení
Externí odkaz:

Kunratice

http://www.obeckunratice.cz/ |

Aktuální informace
Warning: DOMDocument::load(http://www.obeckunratice.cz/rss/uredni-deska.xml): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): I/O warning : failed to load external entity "http://www.obeckunratice.cz/rss/uredni-deska.xml" in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78
Výběrová řízení
Externí odkaz:

Kunratice u Cvikova

http://www.kunraticeucvikova.eu/ |

Aktuální informace
Výběrová řízení
Externí odkaz: